Please rotate your device.

Hatchery

Het kweekproces begint met het conditioneren van de ouderdieren (broedstock). In een speciaal hiervoor ingerichte ruimte worden volwassen schelpdieren op een bepaalde temperatuur en met een optimaal dieet gehouden.

De geconditioneerde dieren worden aangezet tot paaien (voortplanting) door middel van een temperatuurshock. De bevruchtte eicellen worden ondergebracht in grote tanks van 1000 L met 1 um gefilterd en UV- gedesinfecteerd zeewater. In deze tanks ontwikkelen de eicellen zich in 48 uur tot D-larven.

Larven worden opgekweekt in speciale larventanks met een continue doorstroming van vers zeewater. Dit maakt het mogelijk om de larven onder optimale omstandigheden en een hoge dichtheid (tot 10 miljoen larven/tank) op te kweken. De larven worden continue gevoerd met levende micro-algen van hoogwaardige kwaliteit.

Na een larvaal-stadium van ongeveer 2 weken worden de settelende larven overgebracht naar een downwelling systeem. Dit is de plaats waar de metamorphose plaatsvindt van larve naar broed.